Avaluació

L'avaluació és una estratègia per millorar la qualitat de les institucions universitàries. L'avaluació de la qualitat és un procés formatiu que ofereix a les institucions oportunitats per analitzar el seu quefer, els seus progressos, i introduir canvis per a la seva millora. Instal·lar una cultura avaluadora no és tasca fàcil i els camins són diversos en funció dels objectius i els contextos. En aquest àmbit es presenten experiències relacionades amb: Innovació en processos d’avaluació dels aprenentatges i Experiències d’avaluació de competències transversals.

image 2017

Avaluació de les pràctiques de biologia II amb un sistema intel·ligent de preguntes-respostes als alumnes en línia (Socrative)

L‘assignatura de biologia II, obligatòria per al primer curs dels graus de biologia i ciències biomè...

Veure més
image 2016

L’avaluació dels aprenentatges en la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF. Una tasca col·lectiva

L’avaluació dels aprenentatges ha estat un dels reptes més importants per a la facultat de Ciències...

Veure més
image 2016

L’assegurament de la qualitat dels resultats dels programes formatius de la UAB

L’adquisició i assoliment de competències és un element indispensable per a qualsevol títol universi...

Veure més

Aplica els filters