Espais de formació fora l'aula

L’alumat, el professorat i a la comunitat educativa requereixen nous espais de formació on desenvolupar noves metodologies innovadores, les universitats necessiten estar connectades amb l'entorn i la societat. En aquest àmbit es presenten experiències relacionades amb: Pràctiques externes en la formació universitària i Programes de col·laboració Universitat-Societat.

image 2016

La reflexió conjunta en les pràctiques com a mecanisme de vinculació entre universitat i escola

Aquesta innovació presenta una experiència de treball en el pràcticum de la formació inicial de mest...

Veure més
image 2016

Fòrmules de col·laboració Universitat-Societat. Pla de desenvolupament del talent per a l’ocupació (PDTO)

La millora de l’ocupabilitat dels graduats, juntament amb la necessitat de desenvolupar una universi...

Veure més
image 2016

Els valors i les actituds dels estudiants d’infermeria. El dossier d’aprenentatge durant les estades formatives clíniques. Estudi de cas

Aquesta comunicació presenta els resultats d’una investigació en el context de la Universitat d’Ando...

Veure més
image 2016

Desenvolupament de la formació dual a la Universitat de Lleida

La preocupació de la Universitat de Lleida per l’ocupabilitat dels titulats ha generat una dinàmica...

Veure més

Aplica els filters