Aprenentatge servei en l’àmbit de l’optometriaEl projecte permet consolidar i posar en pràctica els coneixements teòrics amb l’atenció a usuaris, principalment persones en risc d'exclusió social, del Centre Universitari de la Visió, pràctica que apropa els estudiants a l’entorn real de la societat alhora que contribueix a formar-los en competències clíniques com a professionals sanitaris responsables i compromesos socialment.

Aquest projecte es planteja com una relació a tres bandes entre ajuntaments a través dels serveis socials, que deriven persones amb problemes visuals que no poden fer front al pagament d’unes ulleres; empreses del sector que faciliten muntures i lents per a poder cobrir les necessitats visuals d’aquests pacients, i, per últim, assignatures clíniques de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), en les quals els estudiants, supervisats pel professorat, atenen els pacients en tot el procés, des de l’atenció al gabinet fins a l’entrega final de les ulleres.

Actualment participen en el projecte 10 assignatures de grau i màster, 14 empreses i 60 ajuntaments i entitats del tercer sector.

El cas que ens ocupa inicia en el vídeo en el minut 3:17

Desenvolupament

 

 

Introducció

El Centre Universitari de la Visió (CUV) és la clínica de salut visual de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), on l’alumnat fa les pràctiques clíniques i posa a prova els coneixements adquirits al llarg del seus estudis.

Des del 1993, any de l'inici de les seves activitats a les instal·lacions de la llavors Escola d'Òptica i Optometria de Terrassa, el Centre Universitari de la Visió ha atès més de 24.000 pacients, primer als laboratoris docents de la FOOT i, des del 2008, en un edifici propi. Pràcticament la meitat d’aquests pacients són persones sense recursos econòmics, procedents de 61 ajuntaments i entitats del tercer sector de tot Catalunya.

Els pacients són atesos en el marc de les pràctiques clíniques dels estudiants de grau i màster de la FOOT, els quals, supervisats pel seu professorat, determinen si requereixen compensació òptica (habitualment ulleres) i, si escau, els la proporcionen. L’atenció és possible gràcies a l'estreta col·laboració amb la indústria del sector, que facilita les muntures, les lents oftàlmiques i les lents de contacte necessàries.

Objectius

L’objectiu del projecte és dotar d’una plataforma on fer pràctiques clíniques amb concurrència real de pacients a la vegada que es fa un servei a la societat en atendre la salut visual d’un segment de la població amb dificultats socioeconòmiques.

Metodologia

Els estudiants que participen activament atenent i pacients i fent un servei a la societat són tant de màster com de grau.

En el màster hi prenen part dues assignatures: clínica especialitzada (obligatòria, 9 crèdits) i control de miopia (optativa, 3 crèdits).

En el grau, gairebé totes les assignatures que hi participen són obligatòries i el ventall és més ampli. El nivell d’implicació dels estudiants és variable, segons el quadrimestre de l’assignatura. En les assignatures d’optometria i contactologia clíniques (7 crèdits, 7è quadrimestre) i casos clínics (6 crèdits, 6è quadrimestre), és l’estudiant el qui visita el pacient i li fa tots els exàmens visuals i les proves complementàries necessàries, així com l’acompanyament en la tria de muntures i vidres. En aquestes assignatures es treballa amb grups de 8 estudiants, que atenen els pacients per parelles en 4 gabinets, sota la supervisió de dos professors: un al gabinet i un al despatx d’òptica, on s’escullen muntures i vidres. També se supervisa el muntatge dels vidres a les ulleres i el procés d’entrega i ajustatge de les ulleres acabades al pacient. Cada pas del procés, des que entra el pacient fins que surt amb les ulleres (gabinet, despatx d’òptica, muntatge i entrega) és avaluat.

Hi ha dues assignatures de 5è quadrimestre (optometria infantil i geriàtrica, i adaptació i muntatge d’ulleres, ambdues de 9 crèdits) i una signatura de 4t quadrimestre (disfuncions de la visió binocular, 9 crèdits), en què la implicació dels estudiants no és tan directa. Aquests estudiants s’incorporen com a observadors en els gabinets on treballen els estudiants del 6è i 7è quadrimestre fent tasques puntuals de suport. L’avaluació d’aquesta activitat es basa en el resum dels casos en què han estat observadors, ja sigui al gabinet o al despatx d’òptica.

En l’assignatura optativa de cribratges i tractament de dades visuals (6è quadrimestre, 3 crèdits), es fan revisions visuals a infants de diverses escoles de Terrassa i s’emet un informe personalitzat que determina si l’infant necessita una revisió més exhaustiva o no. S’atenen entren 18 i 20 grups cada curs acadèmic, cosa que fa una mitjana entre 400 i 500 nens per curs. Els estudiants, supervisats pel professorat, fan els cribratges i els informes. A més de fer el tractament estadístic de les dades, s’ofereix un servei de prevenció i detecció de possibles problemes a les famílies, alhora que es consciencia els estudiants de la importància de la detecció prematura de qualsevol anomalia del sistema visual, en una edat en què una bona visió és clau en el procés d’aprenentatge.

Avaluació i resultats

El sistema d’avaluació varia lleugerament d’una assignatura a una altra, però la base de l’avaluació és directa sobre els casos que fa cada estudiant. Per cada cas que fa, rep una avaluació personalitzada del professor supervisor que determina si el cas s’ha resolt correctament o no, segons uns criteris comuns establerts. Per a aprovar les assignatures, han d’haver estat avaluats favorablement en un 80% dels casos.

Impacte / Sostenibilitat

En aquest projecte hi participen uns 300 alumnes cada any repartit en 10 assignatures de grau i màster. Des del 2008 s’han atès uns 24.000 pacients, 13.000 dels quals són d’ d’acció social.

Línies futures / Noves oportunitats

Actualment s’atenen els necessitats dels pacients sense recursos que es poden cobrir amb unes ulleres o lents de contacte convencionals, sigui quin sigui la seva graduació. El nostre objectiu, a mitjà termini, és poder donar servei en especialitats (baixa visió, teràpia visual, ortoqueratologia, lents de contacte especials etc.) a pacients amb pocs recursos econòmics en l’àmbit de la docència.

Conclusió

El model d’aprenentatge servei aplicat per la FOOT posa els estudiants en un context clínic on han resoldre les demandes visuals dels pacients de manera efectiva, amb la confiança de tenir el guiatge d’un supervisor. Aquesta pràctica s’emmarca en el paradigma conegut com a learning by doing (aprenentatge basat en la pràctica), que encara té més valor quan allò que es fa té una finalitat social i no és una pura repetició sense finalitat.

D’altra banda, aquest projecte docent segueix el mètode del learning with (aprenentatge conjunt o aprenentatge entre iguals), aplicat al fet de distribuir els alumnes per parelles en els gabinets.

El model docent d’aprenentatge servei que la FOOT ofereix a les instal·lacions del CUV satisfà una necessitat social no coberta per cap organisme públic. Tot i que la sanitat pública atén les visites a l’oftalmòleg, tant per a fer refraccions com per a tractar patologies, no hi ha cobertura social per a la compensació òptica.

D’altra banda, amb un projecte d’aquest caire, es transmeten als alumnes una sèrie de valors humans com són la responsabilitat i el compromís amb la societat. En saber que la seva feina té una finalitat i el valor afegit de proporcionar ulleres a qui difícilment en tindria si no fos per aquest projecte, els estimula a esforçar-se més individualment i col·lectiva, col·laborant entre ells i treballant solidàriament per un bé comú.

L’activitat docent de la FOOT en el marc de l’acció social del CUV revela que la compensació òptica pot ser considerada una eina d’integració social.

Per últim, cal destacar el compromís de les empreses envers al societat per l’impacte directe que tenen les seves donacions sobre els pacients que reben les ulleres i també en la qualitat de la formació dels estudiants, fet que contribueix, des del sector públic, a un retorn a la societat a través de l’educació.

 

Referències bibliogràfiques

Imatges

Imatge 2Imatge 1 • Universitat / Facultat
  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
  Facultat d’Òptica i Optometria
 • Tipus
  Aprenentatge Servei
 • Equip de treball / Contacte

  Montserrat Augé Serra, Rosa Borràs, Marina Castañé Farran, Víctor García Carcelle, Joan Gispets i Parcerisas, Marta Lupón i Bas, Juan Antonio Martínez, Juan Carlos Ondategui Parra, Mireia Pacheco Cutillas, Elvira Peris March, Lluïsa Quevedo i Junyent, Eulalia Sánchez Herrero, Carme Seré Revés, María Consuelo Varón Puentes i Núria Vila i Vidal

  Contacte: Núria Tomás direccio.cuv@upc.edu https://foot.upc.edu/ca

 • Any
  2017