Metodologies innovadores

En aquest àmbit no destaquem una metodologia en particular, sinó que es descriuen un seguit de metodologies que donen resposta als canvis de la societat per poder evolucionar i oferir una docència i un aprenentatge complet i actual. En aquest àmbit es presenten experiències relacionades amb: Metodologies centrades en l’estudiantat, Aprenentatge Basat en Problemes, Ludificació i Aprenentatge Servei.

image 2016

Projecte INSPIRE3

El Programa INSPIRE3 és una iniciativa adreçada als estudiants per al desenvolupament de Projectes I...

Veure més
image 2016

Millora del rendiment dels estudiants d’enginyeria a través de la ludificació

La falta de motivació dels estudiants per a l’aprenentatge és un problema freqüent en moltes titulac...

Veure més
image 2016

Laboratori 3.0: Virtualització del laboratori amb una metodologia centrada en l'estudiant

Aquest treball presenta la millora introduïda en una assignatura de laboratori per mitjà d’una estra...

Veure més
image 2016

L’aprenentatge basat en problemes (ABP) a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona

Presentem tot seguit el disseny i els resultats del pla d’estudis del grau de medicina de la Univers...

Veure més

Aplica els filters