Eines i aplicacions

Eines i aplicacions
image 2020

«E-portafolis» i escriptori virtual Folio: Un nou model tecnopedagògic per a la publicació en obert

El procés d’aprenentatge, la generació de coneixement i la creació de continguts, a les universitats...

Veure més
image 2020

Edublocs

Iniciat el curs 2017-2018, el projecte potencia l’aprenentatge autònom mitjançant la implementació d...

Veure més
image 2018

Psychometric Toolbox

El projecte estava adreçat a millorar la docència de l’assignatura de Psicometria del Grau de Psicol...

Veure més
image 2018

Eina virtual per a l’anàlisi cinemàtica de mecanismes

En aquest treball es presenta una eina virtual que s’utilitza en l’assignatura de teoria de mecanism...

Veure més
image 2018

L’ús d’un diari digital d’aprenentatge amb estudiants de mestre

Per tal d’aprendre d’una manera significativa i funcional els continguts que els proposem, els estud...

Veure més
image 2017

L’eina de l’e-Portfolio

Aquest projecte permet a l’estudiant fer una valoració crítica del seu propi aprenentatge, a la vega...

Veure més
image 2017

Eina de suport als docents: sapiguem més i millor què passa a les nostres aules

Les plataformes d’aprenentatge virtual ja són una eina més en qualsevol universitat. Qui les fa serv...

Veure més
image 2017

Introducció del telèfon mòbil com a eina per a recollir dades experimentals en activitats de ciència escolar

El projecte s’ha centrat en el disseny de diverses activitats d’aula experimentals, basades en la ut...

Veure més
image 2017

Atles d’anatomia seccional en el gos

En els últims temps han sorgit noves necessitats formatives en l’àmbit de l’anatomia veterin...

Veure més

Aplica els filters