Bones pràctiques

Recull de totes les bones pràctiques seleccionades segons els diferents àmbits. 
image 2017

Disseny de l’aprenentatge basat en reptes a la UOC

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha posat en marxa el projecte PLA-Niu amb l’objectiu de tra...

Veure més
image 2017

Analitzar tecnologies emergents amb «autotallers» i sessions virtuals síncrones de debat

Com fer que alumnes d’un màster no presencial que no es troben mai físicament a l’aula en tota l’ass...

Veure més
image 2017

L’eina de l’e-Portfolio

Aquest projecte permet a l’estudiant fer una valoració crítica del seu propi aprenentatge, a la vega...

Veure més
image 2017

Eina de suport als docents: sapiguem més i millor què passa a les nostres aules

Les plataformes d’aprenentatge virtual ja són una eina més en qualsevol universitat. Qui les fa serv...

Veure més
image 2017

Introducció del telèfon mòbil com a eina per a recollir dades experimentals en activitats de ciència escolar

El projecte s’ha centrat en el disseny de diverses activitats d’aula experimentals, basades en la ut...

Veure més
image 2017

Disseny d’una metodologia activa de Conscious Learning

Atès que som en l’era de la digitalització, les tecnologies de la informació i la comunicació i...

Veure més
image 2017

Atles d’anatomia seccional en el gos

En els últims temps han sorgit noves necessitats formatives en l’àmbit de l’anatomia veterin...

Veure més
image 2016

Viquipsicologia: l’ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit

Entre les principals competències transversals establertes per la Universitat de Barcelona en el 200...

Veure més
image 2016

Una estratègia per a la formació i avaluació de la competència digital dels docents

La digitalització de la societat ha fet que els docents necessitin unes destreses i habilitats compl...

Veure més
image 2016

L’orientació professional i acadèmica a l’ETSE. Innovació tecnològica orientada a l’ocupabilitat i al territori

L’assignatura d’orientació professional i acadèmica s’ofereix a estudiants de primer d’enginyeria en...

Veure més
image 2016

Eficàcia de l’eina de WIRIS quizzes en un curs de matemàtiques en línia

Els cursos de matemàtiques sovint presenten moltes dificultats als estudiants universitaris d’estudi...

Veure més

Aplica els filters