Bones pràctiques

Recull de totes les bones pràctiques seleccionades segons els diferents àmbits. 
image 2016

E-learning en farmacologia. 2. Resultats de l’aplicació d’una nova metodologia

La implementació d’una activitat d’aprenentatge, basada en unitats temàtiques (UT), és una eina efic...

Veure més
image 2016

La reflexió conjunta en les pràctiques com a mecanisme de vinculació entre universitat i escola

Aquesta innovació presenta una experiència de treball en el pràcticum de la formació inicial de mest...

Veure més
image 2016

Fòrmules de col·laboració Universitat-Societat. Pla de desenvolupament del talent per a l’ocupació (PDTO)

La millora de l’ocupabilitat dels graduats, juntament amb la necessitat de desenvolupar una universi...

Veure més
image 2016

Els valors i les actituds dels estudiants d’infermeria. El dossier d’aprenentatge durant les estades formatives clíniques. Estudi de cas

Aquesta comunicació presenta els resultats d’una investigació en el context de la Universitat d’Ando...

Veure més
image 2016

Desenvolupament de la formació dual a la Universitat de Lleida

La preocupació de la Universitat de Lleida per l’ocupabilitat dels titulats ha generat una dinàmica...

Veure més
image 2016

Projecte INSPIRE3

El Programa INSPIRE3 és una iniciativa adreçada als estudiants per al desenvolupament de Projectes I...

Veure més
image 2016

Millora del rendiment dels estudiants d’enginyeria a través de la ludificació

La falta de motivació dels estudiants per a l’aprenentatge és un problema freqüent en moltes titulac...

Veure més
image 2016

Laboratori 3.0: Virtualització del laboratori amb una metodologia centrada en l'estudiant

Aquest treball presenta la millora introduïda en una assignatura de laboratori per mitjà d’una estra...

Veure més
image 2016

L’aprenentatge basat en problemes (ABP) a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona

Presentem tot seguit el disseny i els resultats del pla d’estudis del grau de medicina de la Univers...

Veure més
image 2016

Els MOOC, un repte per a les universitats, el professorat i la formació a distància: Una aproximació des de la Universitat Pompeu Fabra

Des del 201,3 a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) s’hi han creat diversos MOOC (Massive Open Online...

Veure més

Aplica els filters