Bones pràctiques

Recull de totes les bones pràctiques seleccionades segons els diferents àmbits. 
image 2017

Introducció del telèfon mòbil com a eina per a recollir dades experimentals en activitats de ciència escolar

El projecte s’ha centrat en el disseny de diverses activitats d’aula experimentals, basades en la ut...

Veure més
image 2017

Disseny d’una metodologia activa de Conscious Learning

Atès que som en l’era de la digitalització, les tecnologies de la informació i la comunicació i...

Veure més
image 2017

Atles d’anatomia seccional en el gos

En els últims temps han sorgit noves necessitats formatives en l’àmbit de l’anatomia veterin...

Veure més
image 2016

Viquipsicologia: l’ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit

Entre les principals competències transversals establertes per la Universitat de Barcelona en el 200...

Veure més
image 2016

Una estratègia per a la formació i avaluació de la competència digital dels docents

La digitalització de la societat ha fet que els docents necessitin unes destreses i habilitats compl...

Veure més
image 2016

L’orientació professional i acadèmica a l’ETSE. Innovació tecnològica orientada a l’ocupabilitat i al territori

L’assignatura d’orientació professional i acadèmica s’ofereix a estudiants de primer d’enginyeria en...

Veure més
image 2016

Eficàcia de l’eina de WIRIS quizzes en un curs de matemàtiques en línia

Els cursos de matemàtiques sovint presenten moltes dificultats als estudiants universitaris d’estudi...

Veure més
image 2016

E-learning en farmacologia. 2. Resultats de l’aplicació d’una nova metodologia

La implementació d’una activitat d’aprenentatge, basada en unitats temàtiques (UT), és una eina efic...

Veure més
image 2016

La reflexió conjunta en les pràctiques com a mecanisme de vinculació entre universitat i escola

Aquesta innovació presenta una experiència de treball en el pràcticum de la formació inicial de mest...

Veure més
image 2016

Fòrmules de col·laboració Universitat-Societat. Pla de desenvolupament del talent per a l’ocupació (PDTO)

La millora de l’ocupabilitat dels graduats, juntament amb la necessitat de desenvolupar una universi...

Veure més
image 2016

Els valors i les actituds dels estudiants d’infermeria. El dossier d’aprenentatge durant les estades formatives clíniques. Estudi de cas

Aquesta comunicació presenta els resultats d’una investigació en el context de la Universitat d’Ando...

Veure més

Aplica els filters