Enllaços relacionats

Tota la informació relacionada amb el projecte

Instituts de Ciències de l’Educació i unitats de suport a la docència:

Institut de Ciències de l'Educació - Universitat de Barcelona

Institut de Ciències de l'Educació - Universitat Autònoma de Barcelona

Institut de Ciències de l'Educació - Universitat Politècnica de Catalunya

Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Universitat Pompeu Fabra

Institut de Ciències de l'Educació - Universitat de Girona

Institut de Ciències de l'Educació - Universitat de Lleida

Institut de Ciències de l'Educació - Universitat Rovira i Virgili

eLearn Center - Universitat Oberta de Catalunya


Enllaços d'universitats

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Universitat de Girona

Universitat de Lleida

Universitat Rovira i Virgili

Universitat Oberta de Catalunya