Metodologies Innovadores

En aquest àmbit no destaquem una metodologia en particular, sinó que es descriuen un seguit de metodologies que donen resposta als canvis de la societat per poder evolucionar i oferir una docència i un aprenentatge complet i actual. En aquest àmbit es presenten experiències relacionades amb: Metodologies centrades en l’estudiantat, Aprenentatge Basat en Problemes, Ludificació i Aprenentatge Servei.

2018

Tallers de Robòtica Submarina

2018

Projectes professionalitzadors com a metodologia d'apoderament de l'alumnat

2018

Taller col·laboratiu per acostar els estudiants de l´àmbit de l´enginyeria civil i ambiental

2018

Aprendre a la universitat mitjançant la retroacció entre iguals

2018

Vers un aprenentatge del dret basat en l’experiència

2017

Metodologies innovadores i Espais de formació fora l’aula

2017

Metodologies centrades en l’estudiantat