Multimedia

Galeria resum del arxius multim├Ędia resultants dels diferents casos impulsats de de l'ACUP

2018

Aprendre a la universitat mitjançant la retroacció entre iguals

2018

Wonderuni

2018

Vers un aprenentatge del dret basat en l’experiència

2018

L’ús d’un diari digital d’aprenentatge amb estudiants de mestre

2017

Avaluació i Formació online

2017

Eines i aplicacions TIC (part 2)

2017

Eines i aplicacions TIC (part 1)

2017

Metodologies innovadores i Espais de formació fora l’aula