Multimedia

Galeria resum del arxius multim├Ędia resultants dels diferents casos impulsats de de l'ACUP

2017

Metodologies centrades en l’estudiantat

2017

Ludificació i Aprenentatge Basat en Problemes

2017

Aprenentatge Servei (part 2)

2017

Aprenentatge Servei (part 1)

2016

Reflexió sobre les pràctiques externes

2016

Relació Universitat-Societat

2016

Eines TIC per la docència

2016

Millores educatives a través de recursos digitals

2016

Instruments i models d'avaluació