Què fem

El context actual ens porta a reflexionar sobre les diverses accions que s’han realitzat en l’àmbit de la innovació docent en l’educació. Per aquest motiu, aquest recull d’experiències vol posar en valor els esforços i les iniciatives que les universitats han realitzat per situar l’educació superior en un referent a nivell internacional.

Aquest recull de bones pràctiques ha escollit aquells treballs que es centren en la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la gestió dels propis centres educatius. Els casos escollits han estat valorats per un comitè científic format per experts en àmbits de la innovació docent, seguint uns criteris d’avaluació. S’han prioritzat aquells casos que:

- Intenten donar solucions a  problemes educatius  detectats pel professorat

- Poden donar resposta a un projecte col·lectiu i per tant afecten a tot el centre o al seu entorn

- Fomenten el treball en equip i col·laboratiu entre l’alumnat, el professorat, el centre i l’entorn

- Inclouen recursos nous i utilització de les TIC.

- Mostren noves maneres de relacionar la universitat amb el seu entorn.

 

Objectius

A continuació, es presenten els objectius d’aquest projecte:

- Donar visibilitat a les pràctiques d’innovació docent de les universitats públiques catalanes.

- Posar en valor les iniciatives que es duen a terme des de les universitats.

- Crear un recull de bones pràctiques d’innovació docent través de l’ACUP.

- Difondre bones pràctiques d’innovació docent en l’Educació Superior.

 

Destinataris

Aquest projecte està destinat a tots els membres de la comunitat educativa i de la societat. Per això, de cada una de les experiències seleccionades s’ha realitzat una fitxa amb la informació detallada del projecte perquè altres professionals ho puguin conèixer i ho puguin aplicar en el seu àmbit d’actuació.  A més d'aquest material, s’han fet un seguit de vídeos, agrupats segons les temàtiques dels projectes, i en cada un d’ells s’entrevisten als docents que han participat en aquest projecte. A través dels vídeos s’ha volgut transmetre una informació més general sobre el contingut de l’experiència, amb la finalitat d’arribar a un públic més global.