Bones Pràctiques Avaluació de les pràctiques de biologia II amb un sistema intel·ligent de preguntes-respostes als alumnes en línia (Socrative)

Avaluació de les pràctiques de biologia II amb un sistema intel·ligent de preguntes-respostes als alumnes en línia (Socrative)L‘assignatura de biologia II, obligatòria per al primer curs dels graus de biologia i ciències biomèdiques, és bàsicament pràctica. Durant la impartició d’aquestes pràctiques, ens vam adonar que els alumnes anaven perduts, ja que hi havia conceptes, protocols, etc., absolutament nous. Els professors estaven nerviosos, i les qualificacions eren dolentes.

Per tal de millorar l’aprenentatge, es va canviar la manera d’avaluar: es van avaluar les pràctiques immediatament després, amb un sistema intel·ligent de preguntes-respostes que es pot dur a terme amb qualsevol aparell amb internet. Una vegada rebudes les respostes, es posaren en comú els resultats amb tota la classe. El resultat va ser una millora molt substancial en el seguiment de les pràctiques per part dels alumnes i també de les seves qualificacions.

Desenvolupament

Introducció

 

L‘assignatura de biologia II té 6 crèdits i s’imparteix al primer curs dels graus de biologia i ciències biomèdiques. És coordinada pel Departament de Genètica (Dr. Cebrià), però hi intervenen 5 departaments. L’organització és complexa. El total d’hores estimades de dedicació és de 150; 15 hores presencials de teoria i 46,5 de pràctiques; per tant, té un component pràctic molt important.

Inclou 5 blocs temàtics: 1) Part instrumental bàsica: química. 2) Part instrumental biològica bàsica: observació. 3) Part instrumental biològica bàsica: anàlisi. 4) Introducció a la bioinformàtica. 5) Comunicació científica. En el bloc 3 es duen a terme 4 sessions teòriques, on s’expliquen les principals tècniques d’anàlisi emprades al laboratori biològic, i 2 sessions de laboratori: tècniques bàsiques d’espectrofotometria i tècniques bàsiques d’electroforesi i cromatografia. La nostra innovació es va dur a terme en les dues sessions de laboratori d’aquest bloc 3. Abans de la nostra participació, l’avaluació d’aquest bloc 3, que compta un 20% de la nota total de l’assignatura, es feia amb dues proves: 2 preguntes curtes que havien de respondre al final de la segona pràctica (20%) i 8 preguntes tipus test algunes setmanes desprès d’haver fet totes les pràctiques (80%).

Durant aquestes pràctiques, ens vam adonar que els alumnes anaven molt perduts (no sabien què fèiem en cada moment), els professors estaven molt estressats, perquè calia explicar i ensenyar moltes coses noves i veien que els alumnes no seguien, i el resultat de l’avaluació posava de manifest aquesta manca de bona comunicació. El percentatge de suspesos del grau de biologia era d’un 23% i el del grau de ciències biomèdiques, d’un 7%.

Objectius

 

L’objectiu de la innovació docent era millorar la concentració dels alumnes durant les pràctiques per tal que entenguessin en tot moment el que feien. Aquest objectiu es pretenia assolir mitjançant l’avaluació immediata i interactiva de les pràctiques.

Metodologia

 

La metodologia va ser dur a terme l’avaluació de les pràctiques amb un sistema intel·ligent de preguntes i respostes per als estudiants: Socrative (http://b.socrative.com). L‘aplicació és gratuïta i es pot instal·lar en qualsevol aparell amb internet, com ara els mòbils, les tauletes gràfiques o els ordinadors. Ofereix diversos tipus de preguntes i tests. Les preguntes es llançaren als alumnes al final de la segona pràctica. Després d’obtenir els resultats, s’obrí una sessió de discussió perquè els alumnes rebessin la retroacció.

Avaluació i resultats

 

Els resultats van ser totalment positius: 1) Els alumnes estaven molt més atents i concentrats des del principi de la pràctica, ja que sabien que l’avaluació seria de seguida i no al cap de molts dies. Com que estaven més atents, també entenien més el que feien i, per tant, estaven més motivats. 2) La sessió de retroacció va ser extremadament interessant i positiva. Els estudiants van mostrar molt interès a saber la resposta correcta, no per a apujar la nota, perquè no era possible, sinó per a entendre. 3) Les qualificacions van millorar substancialment; per exemple, les del grup de biologia van passar d’un 23% de suspesos a un 3,5%.

Impacte / Sostenibilitat

 

Tant els alumnes com els professors van participar amb entusiasme en aquesta metodologia. A partir del curs 2014-15, s’ha anat fent cada any, i la intenció és mantenir-la. No calen infraestructures afegides, ja que cada alumne la porta a terme amb el seu dispositiu electrònic.

Línies futures / Noves oportunitats

 

De cara al futur, seria bo implementar aquest sistema a les pràctiques dels altres blocs de l’assignatura.

Conclusió

 

L’aprenentatge actiu és molt més profitós per als alumnes i també per als professors. El mètode d’avaluació és essencial a l’hora d’aconseguir l’aprenentatge desitjat.

 

Referències bibliogràfiques

 

https://www.socrative.com/

Imatges

 • Universitat / Facultat
  Universitat de Barcelona (UB)
  Facultat de Biologia
 • Tipus
  Sistemes i programes d’avaluació
 • Equip de treball / Contacte

  Teresa Adell (tadellc@ub.du)

  Francesc Cebrià (fcebrias@ub.edu)

 • Any
  2018