Bones Pràctiques HackLab UPF: taller de cocreació

HackLab UPF: taller de cocreacióHackLab UPF: Taller de cocreació d’idees neix dins el marc dels estudis del grau en enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra com a iniciativa destinada a promoure les interaccions dels alumnes i facilitar la posada en marxa de projectes compartits de caràcter interdisciplinari, amb la possibilitat d’implicar-hi agents externs. Pretén estimular la realització d’activitats fora de les aules i més enllà dels plans d’assignatures dels graus, fomentant l’ús d’espais tecnològics oberts i afavorint l’adquisició de competències transversals per part de l’alumnat.

Actualment s’estén a tota la comunitat universitària i requereix la coordinació de les diferents facultats.

El cas que ens ocupa inicia en el vídeo en el minut 5:18

Desenvolupament

Introducció

 

La filosofia del HackLab neix del desenvolupament d’activitats obertes i d’interès del alumnat, més enllà del pla d’estudis de la universitat. Per això vol promoure projectes interdisciplinaris i fins i tot la participació d’agents externs a la universitat. El HackLab pretén estimular la realització d’activitats més enllà de l’aula i del pla d’assignatura dels diferents graus, aprofitant el potencial educatiu que ofereix un entorn universitari (l’espai, el material, el professorat i l’alumnat).

L’aprenentatge que es porta a cap en el HackLab va més enllà de la relació vertical professor-alumne que s’ofereix dins les aules; també es vol fomentar la relació horitzontal, en què alumnes o agents externs comparteixen el seu coneixement amb d’altres alumnes de diferents graus. HackLab s’origina a través de la iniciativa d‘estudiants d’enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) amb el suport del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, conjuntament amb el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) del Campus del Poblenou. El seu objectiu era crear connexions dels estudiants d’enginyeria amb els de comunicació. La Unitat per al Suport a la Qualitat i Innovació Docent (USQUID) dels estudis d’enginyeria van prendre el relleu com a coordinadores del HackLab i, durant el curs acadèmic 2016-2017, s’ha fet extensiu a totes les facultats de la universitat, amb el suport del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), el CRAI, el Servei de Carreres Professionals, el Servei d’Investigació i Transferència i la Unitat d’Innovació, la plataforma AlumniUPF i el Servei d’Informàtica de la UPF.

Objectius

 

L’objectiu del HackLab es fomentar les interaccions socials en els diferents nivells de l’àmbit universitari, amb èmfasi en la millora de l’aprenentatge informal i interdisciplinari.

Metodologia

 

La iniciativa es va posar en marxa amb l’obertura de la Sala HackLab a la Biblioteca del CRAI del campus de la Comunicació – Poblenou com a espai de reunió i treball per a l’alumnat i per a posar a la seva disposició material de treball (projector, taules, cadires, ordinadors i taquilles), tot el que cal per a poder desenvolupar els seus projectes. Els estudiants també poden demanar accés a altres recursos de la universitat per a desenvolupar els seus projectes. Des de l’inici, es va crear el lloc web del HackLab (www.upf.edu/web/hacklab), redissenyat recentment, que conté notícies destacades que són rellevants per al HackLab, projectes d’estudiants desenvolupats o en desenvolupament dins l’àmbit del HackLab i una agenda amb esdeveniments del HackLab o d’interès.

S’han organitzat dues convocatòries d’idees (en el 2016 i en el 2017), en les quals s’anima els estudiants a compartir les seves idees de projectes extracurriculars, els seus dubtes i les seves necessitats per a poder donar l’assessorament necessari per a cada projecte (per exemple, contacte amb estudiants d’altres graus, espai de treball, material…). Seguint la línia d’aquestes convocatòries, aquest any s’ha fet la primera edició dels Premis HackLab 2017 al millor projecte. La idea es fomentar la participació dels alumnes en projectes interdisciplinaris, ja en fase de desenvolupament.

L’1 de febrer del 2017 es va celebrar la primera edició de les Jornades HackLab al campus de la Ciutadella, amb l’objectiu de fer difusió i promoció de l’espai HackLab i dels seus objectius a través de projectes desenvolupats amb anterioritat dins del marc HackLab.

Avaluació i resultats

 

En els últims anys han rebut l’assessorament i el suport del HackLab diversos projectes. El primer va ser MonkingMe, una iniciativa de quatre estudiants d’enginyeria informàtica, enginyeria de sistemes audiovisuals, disseny gràfic i nanonciència i nanotecnologia. La plataforma permet escoltar, descarregar i compartir música de manera gratuïta i legal, i en surten beneficiats els artistes.

Després va venir Viquidones, un grup de treball que introdueix la perspectiva de gènere en els articles enciclopèdics; específicament, vol minimitzar la bretxa de gènere a la Viquipèdia. Han organitzat diverses trobades i activitats en l’àmbit del HackLab. Més endavant va ser PyLadiesBCN, un grup enfocat a ajudar dones a ser partícips i líders en la comunitat Python, a més de promoure el llenguatge Python, educar-hi i investigar-lo. Han dut a terme diverses activitats a l’espai HackLab les següents iniciatives: – Incity, una aplicació web dissenyada per a apropar els turistes a un nou tipus de turisme, de caire sostenible. – Mars Oddity, un còmic interactiu que transcorre a Mart. Segueix un model narratiu en paral·lel, on a vegades el lector haurà de prendre decisions. Finalment hi ha HandsOnWSN, un grup de treball informal per a persones interessades en el món dels microcontroladors, Arduino i xarxes de sensor, amb l’objectiu d’aprendre, treballar en equip i ensenyar.

En el marc dels Premis HackLab 2017, hi van participar 8 equips de treball amb projectes en desenvolupament, entre els quals hi havia The Pizza Situation, Incity, Wrigi, The Strong and Independent Plant i Basket Play. Els dos finalistes foren Gamesquares, una plataforma de compravenda geolocalitzada de videojocs i videoconsoles per a telèfons intel·ligents, amb un fort enfocament envers l’experiència d’usuari, i Pompeu.cat, una plataforma universitària que té per objectiu crear comunitats d’estudiants amb la possibilitat de compartir apunts, promoure activitats, oferir classes, etc., dins l’àmbit de la UPF. El guanyador de la convocatòria va ser Un Gomet Vemell, una campanya de micromecenatge solidari per a aconseguir fons per a l’ONG Pallapupas. Es crearà una web, un videojoc i uns vídeos informatius per tal de fomentar-hi la participació.

Impacte / Sostenibilitat

 

Les temàtiques de projectes, accions i iniciatives que es treballen i es promouen des del HackLab UPF es basen en els interessos de l’estudiant. Aquestes temàtiques van més enllà dels plans d’estudi, sigui perquè no s’hi inclouen o perquè s’amplien. El HackLab ha proporcionat als estudiants l’accés, l’ús de recursos i la formació de la UPF o d’agents externs, com l’ús de nou programari, o l’accés a la impressió en 3D. A més a més, ha fonamentat el desenvolupament de competències transversals: el treball en equip, la comunicació i el treball interdisciplinari. També ha transferit a l’estudiant l’aprenentatge a la societat, ja que fonamenta la col·laboració dels estudiants amb altres agents i institucions de la ciutat, i els hi col·loca el rol d’agent de canvi social. Així mateix afavoreix l’increment de la motivació real per les seves futures professions, ja que els projectes que es plantegen i es desenvolupen són molt motivadors per als estudiants, en tractar-se d’iniciatives pròpies.

Línies futures / Noves oportunitats

 

En el propers anys o cursos acadèmics es pretén consolidar el HackLab en diverses línies:

1) Crear nous espais HackLab en més campus de la UPF –actualment és ubicat al Poblenou– i aprofitar-ne l’obertura per a organitzar-hi algun esdeveniment.

2) Fomentar nous tallers, xerrades, activitats, etc., que puguin interessar a l’alumnat.

3) Promoure la creació i implementació d’activitats autogestionades pels estudiants mateixos per a altres estudiants.

4) Millorar la difusió, la visibilització i el coneixement del HackLab, tant de manera interna a la UPF com externa, i la col·laboració amb iniciatives relacionades amb la ciutat.

5) Catalogar tots els projectes que han passat pel HackLab.

Conclusió

 

Tot i que sentim amb convenciment que el recorregut fet fins ara ha estat important, la visió compartida per a tots els implicats és que el HackLab segueixi creixent en termes d’implicació i participació directa d’estudiants de tots els estudis de la UPF i que es generin encara més sinergies interdisciplinàries i augmenti el nombre de propostes complementàries a la Universitat, amb la implicació de més agents de la societat.

Imatges