Bones Pràctiques LIVING LAB LOW3 – Laboratori viu per a una arquitectura i un estil de vida més sostenibles

LIVING LAB LOW3 – Laboratori viu per a una arquitectura i un estil de vida més sosteniblesEl projecte Living Lab LOW3 és un projecte estratègic de l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), enfocat a la innovació docent i a la recerca aplicada en el camp de l’arquitectura i a un estil de vida més sostenibles.

Des de l’any 2011, després d’haver participat en el concurs Solar Decathlon Europe 2010, la casa solar LOW3 es va instal·lar al Campus de Sant Cugat per a utilitzar-la com a laboratori viu (living lab) en forma de plataforma participativa de cocreació i d’innovació.

El Living Lab LOW3 és un projecte transversal en continu desenvolupament, dirigit per l’equip Torsten Masseck i Laia Núñez, del Centre d’Investigació Solar (CISOL) de l’ETSAV. El Living Lab LOW3 ofereix un gran ventall d’activitats, com ara seminaris de cocreació i innovació, visites educatives i participació en projectes de recerca, i ha estat guardonat internacionalment amb el Premi Solar Europeu 2013 per l’Associació Europea d’Energies Renovables Eurosolar.

Desenvolupament

Introducció

 

El prototip LOW3 (Low Energy – Low Impact – Low Cost), desenvolupat per la UPC per al Solar Decathlon Europe 2010, és una casa solar autosuficient energèticament o edifici d’energia neta zero (Net Zero Energy Building), basat en tres principis fonamentals: una demanda d’energia minimitzada, un impacte sobre el medi ambient reduït i una arquitectura de baix cost.

El LOW3 explora la capacitat tèrmica dels espais intermedis, en contribució amb una arquitectura de baix consum d’energia, al mateix temps que explora les diferents qualitats que aquests espais intermedis poden oferir en explorar alternatives a les formes habituals d’habitar.

El LOW3 es va materialitzar a través d’un procés de dos anys amb la participació de més de 100 estudiants i de 50 empreses, i guanyà un primer premi en la categoria Arquitectura de la competició internacional d’universitats Solar Decathlon Europe 2010. Després de la competició, durant el mes de juny del 2010, el prototip d’habitatge solar es va reconvertir en el Living Lab LOW3 i s’ubicà al Campus de la UPC, a Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

Objectius

 

Living Lab LOW3 és una eina innovadora per a l’educació, la recerca i la innovació en l’arquitectura sostenible, l’eficiència energètica i les energies renovables en un marc internacional.

L’objectiu principal d’aquesta eina consisteix a fomentar l’aprenentatge basat en l’experiència, la cocreació i els processos col·laboratius d’aprenentatge en continguts dels camps de l’eficiència energètica, l’arquitectura bioclimàtica, els sistemes solars actius i la construcció sostenible. Amb això, es pretén la transmissió de coneixements en aquests camps a través de l’anàlisi experimental, el desenvolupament i l’avaluació del prototip.

Les activitats experimentals es complementen amb la recerca integral i l’educació sobre estils de vida més sostenibles, de manera que vinculen la docència a projectes internacionals de recerca.

Metodologia

 

La implementació del Living Lab LOW3 al Campus de Sant Cugat és un procés dinàmic basat en els processos de cocreació, que són uns dels principis bàsics de tots aquests tipus de laboratoris.

Les activitats del Living Lab LOW3 es van iniciar el gener del 2011 amb un primer mòdul d’aprenentatge i la participació de vint estudiants en la construcció i avaluació del prototip LOW3, juntament amb experts d’empreses i personal universitari. En un segon curs del Living Lab 2011/2012, tots els sistemes tècnics del prototip van ser instal·lats pels estudiants i es va dur a terme una avaluació intensiva del seu comportament bioclimàtic. Les mesures preses in situ van permetre comparar les simulacions tèrmiques dinàmiques que s’havien fet durant el disseny amb el comportament del prototip en condicions reals.

El tercer curs de Living Lab 2012 es va centrar en la primera ocupació amb usuaris del prototip sota condicions reals de vida. Amb el nom de projecte «Visc-a-LOW3», dues estudiants van ocupar la casa solar durant catorze dies, i l’equip participant l curs va avaluar l’impacte ambiental del seu estil de vida. L’experiment va permetre la primera retroacció real mitjançant l’avaluació dels usuaris sobre la comoditat espacial, tèrmica i funcional del prototip i la seva viabilitat com un concepte alternatiu d’habitatge sostenible.

La metodologia del Living Lab LOW3, per tant, es basa en l’aprenentatge i la innovació, mitjançant la recerca centrada en l’usuari, en un context real i associat als processos de cocreació entre els investigadors i els usuaris.

Les activitats d’aprenentatge es vinculen a projectes de recerca vinculats a la societat amb la finalitat de crear sinergies entre sectors, persones i disciplines.

Finalment, el Living Lab LOW3 és un lloc per a fer xarxa acollint noves iniciatives i projectes en el camp de la sostenibilitat.

El Living Lab LOW3 forma part avui dia d’un nou ecosistema educatiu a la ETSAV que combina formats educatius tradicionals amb entorns i metodologies informals d’aprenentatge. Un exemple n’és l’oferta docent actual MOOC LOW3: Living Zero!, un curs que s’imparteix parcialment en línia i, parcialment, d’una manera presencial, el qual permet als alumnes convertir els seus habitatges i estils de vida en objecte d’experimentació i estudi i, per tant, d’aprenentatge.

Avaluació i resultats

 

El Living Lab LOW3 és un pas més d’una sèrie d’activitats d’ensenyament de l’arquitectura solar, sobre la base de la transdisciplinarietat i la participació, dirigit pel Centre d’Investigació Solar, que està situat des del 2003 a l’Escola d’Arquitectura del Vallès de la UPC. El Living Lab LOW3 ha tingut finançament d’InnoEnergy (EIT) com a mòdul d’aprenentatge i ha rebut el suport d’institucions públiques i privades, així com del teixit empresarial, amb l’objectiu de consolidar el LOW3 com a laboratori viu (líving lab) en Arquitectura al Campus de Sant Cugat i activar-lo com a eina innovadora i experimental d’aprenentatge en sostenibilitat.

Entre altres reconeixements, la iniciativa ha estat guardonada amb el Premi Solar Europeu 2013 de l’Associació EUROSOLAR per la seva aportació a la innovació en l’educació en energies renovables.

Entre moltes altres iniciatives del Living Lab LOW3, es poden destacar les següents activitats innovadores:

 • Seminari Internacional de Doctorat Energy and Participation: Seminari de tres dies amb estudiants de doctorat d’universitats de països de l’est d’Europa, en el marc del Seminari Internacional CREDO – Sustainable Energy Technology, IS.UPC. (2013): https://www.youtube.com/watch?v=ldZSQHRnNBA.
 • Màster RENE (UPC) – Seminari d’Innovació i Cocreació des de 2014 per a estudiants internacionals del programa de Màster Renewable Energies, KIC InnoEnergy: https://www.youtube.com/watch?v=gNyzKhuZbY4.
 • Sustainable Summer School 2014: Creative Transition towards Sustainability: Seminari internacional de Doctorat sobre la transició holística cap a la sostenibilitat, conjuntament amb Wuppertal Institute, ecosign, UWID: https://vimeo.com/126891567.
 • Curs MOOC «LOW3: Living Zero!»: Amb un innovador format semipresencial / en línia des del 2017: https://www.youtube.com/watch?v=vCe37LAjwoo; www.mooc.upc.edu.
 • Visites educatives per a estudiants de batxillerat i ESO: https://www.youtube.com/watch?v=1AmKqJMU6ME.

Des del 2012, totes les activitats estan recollides al blog del Living Lab LOW3: http://www.livinglab-low3.blogspot.com.es/

Impacte / Sostenibilitat

 

Des de l’any 2011, s’han dut a terme 8 cursos regulars de Living Lab LOW3, 8 seminaris d’innovació i cocreació a nivell de màster, 2 escoles d’estiu internacionals, 1 experiment d’ocupació i avaluació de LOW3, 5 dies de portes obertes i aproximadament 30 visites educatives, en col·laboració amb diferents programes de secundària, grau, màster i doctorat. Addicionalment, en més de 40 ocasions, el Living Lab LOW3 ha obert les portes a diferents grups d’usuaris amb la finalitat de divulgar resultats, oferir espais per a esdeveniments o facilitar un lloc per a acollir iniciatives noves i trobades a petita escala de la comunitat acadèmica.

Línies futures / Noves oportunitats

 

El Living Lab LOW3 seguirà en la seva línia d’innovació docent amb una estreta vinculació entre docència i projectes de recerca, com ja es fa actualment amb el projecte Sustainable Lifestyles Accelerator (www.suslifespain.blogspot.com), en què els estudiants col·laboren a desenvolupar-lo i han exercit de consultors energètics en famílies pilot de Sant Cugat, la qual cosa els ha fet adquirir uns coneixement sobre l’estat actual més recent de la recerca en estils de vida més sostenibles, gràcies a la participació en un projecte real.

Conclusió

 

El Living Lab LOW3 pot ser considerat un escenari de transició (Transition Arena) per al desenvolupament sostenible a la ETSAV (UPC). El seu entorn d’aprenentatge no-formal permet crear vincles entre les iniciatives docents i els projectes de recerca en curs, amb el focus centrat en la transició holística de la societat cap a una major sostenibilitat.

La principal contribució del projecte consisteix en l’aprenentatge experimental en un entorn real que afavoreix l’intercanvi i el desenvolupament personal dels participants mitjançant discussions de valors, aprenentatge basat en la experiència i experiments de canvi d’hàbits, per exemple, per mitjà de l’avaluació d’un habitatge sostenible o de l’anàlisi crítica de l’habitatge mateix i dels patrons de consum de recursos.

Referències bibliogràfiques

MASSECK, T. (2015). «Teaching sustainability: living labs in architecture. A framework proposal for living lab eco-systems for teaching, research and innovation in the field of sustainable architecture and ESD in higher education. Specific case study: Living Lab LOW3 (UPC – BarcelonaTech)». Tesi doctoral. Institut Universitari d‘Investigació en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat, UniversitatPolitècnica de Catalunya.

MASSECK, T. (2014). «Living Labs in Architecture : Open innovation and co-creation towards a more sustainable architecture and lifestyle». En World Sustainable Building Congress 2014 – Conference Proceedings. Barcelona.

MASSECK, T. (2013). «Teaching Sustainability through Living Labs in Architecture : The case study of the UPC-LOW3 prototype solar house». En EESD 2013 – Engineering Education for Sustainable Development – Conference Proceedings.

MASSECK, T. (2011). «Living Lab LOW3 – an innovative teaching concept for sustainable architecture at UPC-Barcelona Tech». En ISES Solar World Congress 2011 – Conference Proceedings.

Masseck, T. (2011). «LOW3 – A Mediterranean Net Zero Energy Building». En ISES Solar World Congress 2011 – Conference Proceedings.

Imatges

 • Universitat / Facultat
  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Tipus
  Metodologies centrades en l’estudiantat
 • Equip de treball / Contacte

  Torsten Masseck,

  torsten.masseck@upc.edu

  Albert Cuchí.

  Laia Núñez.

  www.livinglab-low3.blogspot.com

 • Any
  2019