Bones Pràctiques Nous materials per a l’elaboració dels Treballs Finals de Grau i de Màster. Guia d’elaboració del TFG

Nous materials per a l’elaboració dels Treballs Finals de Grau i de Màster. Guia d’elaboració del TFGEl projecte consisteix en una guia multimèdia per a l’elaboració dels treballs finals de grau (TFG) i de màster (TFM) a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona (UdG) i altres centres anàlegs.

Presenta 27 vídeos que guiaran l’estudiant des de l’inici de l’elaboració del TFG o del TFM fins a la conclusió i la defensa. Posa al seu abast materials entenedors i accessibles que l’acompanyin progressivament en el procés, sovint complex, d’elaboració del treball. L’objectiu principal és explicar què són els TFG i quina finalitat tenen, l’assignació dels treballs, l’elecció de temes i de tutors, el dipòsit, la defensa i l’avaluació del treball i les modalitats de TFG segons el Grau (Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, o Criminologia) de què es tracti.

Desenvolupament

Introducció

 

El projecte consisteix en una guia multimèdia per a l’elaboració dels treballs finals de grau (TFG) i de màster (TFM) a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona (UdG) i altres centres anàlegs. Presenta 27 vídeos que guiaran l’estudiant des de l’inici de l’elaboració del TFG o del TFM fins a la conclusió i la defensa. Posa al seu abast materials entenedors i accessibles que l’acompanyin progressivament en el procés, sovint complex, d’elaboració del treball. L’objectiu principal és explicar què són els TFG i quina finalitat tenen, l’assignació dels treballs, l’elecció de temes i de tutors, el dipòsit, la defensa i l’avaluació del treball i les modalitats de TFG segons el Grau (Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, o Criminologia) de què es tracti.

Amb aquesta finalitat, ofereix 27 vídeos, amb un llenguatge clar i entenedor, que el guiaran des de l’inici de l’elaboració del treball final de grau fins a la presentació i la defensa. S’hi presenten qüestions com què és el plagi i com evitar-lo, la cerca i la citació d’informació, el llenguatge que s’ha de fer servir en un treball d’aquestes característiques, l‘estructura, com s’ha de defensar eficaçment i com s’avalua, entre moltes altres. El material audiovisual s’acompanya de guies específiques per als treballs de Criminologia i Ciències Polítiques i de l’Administració, en format text.

Objectius

 

Els materials continguts en el projecte expliquen què és un TFG o un TFM, la seva finalitat, l’assignació dels treballs, l’elecció de temes i de tutors, el dipòsit, la defensa i l’avaluació del treball, així com també les diverses modalitats de TFG, que varien, en el cas de la UdG, segons el Grau de la Facultat de Dret de què es tracti. La idea és que els alumnes resolguin dubtes que poden semblar molt bàsics o elementals però que sovint els pertorben en un moment decisiu dels seus estudis, a les portes de la graduació i quan ja s’espera que puguin treballar d’una manera autònoma o gairebé autònoma. El material pretén complementar les explicacions que el professorat que òbviament tutoritza els treballs pugui anar donant, de manera que les explicacions més elementals ja estiguin establertes per endavant i no calgui donar-les individualment cada vegada. D’aquesta manera, el professor tutor també pot concentrar-se en aspectes de la reflexió de fons del treball, que contribueixen a enriquir-lo, sense haver de repassar cada cop l’ABC de què és un TFG o un TFM.

Metodologia

 

Des de l’inici, es va voler que la guia fos al més accessible i visual possible. Per això es presenta fonamentalment en un format multimèdia, amb una sèrie de vídeos breus i una presentació dinàmica i pensada per al públic jove al qual va adreçada. El material ha estat elaborat conjuntament per professorat de la Facultat de Dret amb el personal de la Biblioteca i el Servei de Llengües Modernes, de manera que es planteja com una col·laboració pionera entre unitats o serveis diversos de la universitat.

Avaluació i resultats

 

El curs 2019/2020 és el primer en què els alumnes matriculats en les assignatures de TFG o TFM ja puguin començar a fer servir els materials que componen aquesta guia des de l’inici dels seus treballs. Amb tot, durant el darrer curs, el varen començar a utilitzar els estudiants que ja estaven fent-los, en el moment en què es van posar a la disposició del públic, cap a la meitat del curs. Segons una primera anàlisi, es constata que els esforços esmenats per la facultat en la millora dels TFG, especialment, estan donant lloc a un increment en les qualificacions obtingudes. Caldrà veure si aquesta tendència es manté a partir de la plena utilització dels materials en qüestió en els cursos següents.

Impacte / Sostenibilitat

 

El material es presenta en línia, amb la idea que els destinataris el puguin fer servir sense haver d’imprimir-lo. Els vídeos es poden visualitzar, òbviament, per pantalla, i les guies en format escrit són de fàcil lectura, també en un equip informàtic. La Universitat de Girona treballa d’una manera sostenible, segons els criteris i les pautes establerts en un pla d’ambientalització i la Unitat de Sostenibilitat. Pel que fa a la continuïtat del projecte, es proposa que, després d’un període d’implementació, el deganat dugui a terme una avaluació dels resultats per a determinar si es pot aprofundir en aquesta via i com fer-ho, així com buscar recursos per a donar continuïtat al projecte o fins i tot ampliar-lo.

Línies futures / Noves oportunitats

 

El projecte ha suposat l’inici d’una estreta col·laboració entre professors de diversos departaments, entre ells i amb el personal de les unitats administratives i de serveis de la universitat. S’espera que es puguin iniciar projectes similars o complementaris en el futur, en especial per a la traducció del material a altres llengües.

Conclusió

 

En l’experiència de la Facultat de Dret, s’havia constatat que una bona part de l’alumnat s’enfrontava a problemes recurrents a l’hora de fer el TFG o el TFM.

Per començar, molts estudiants no sabien exactament què és un treball d’aquest tipus, quina mena de reflexió s’hi ha de fer, si fa al cas, i quin és el resultat que se n’espera. També a l’hora de defensar públicament el treball es repetien els dubtes, les angoixes i els nervis: De què haig de parlar, exactament, i com? El material que compon el projecte aborda aquests dubtes i ofereix una guia integral que acompanyi l’alumnat del principi al final del treball. Sense substituir la tasca del professorat que tutoritzi els treballs, sí que posa a l’abast de l’alumne una sèrie de pautes i indicacions útils, que li permetin tenir un marc de referència sòlid i afrontar amb garanties d’èxit aquest, sovint, últim i decisiu pas per a la compleció dels estudis de grau o de màster. El projecte ha estat molt ben rebut a la facultat, com indica el gran nombre de consultes dels vídeos en un període de temps breu, i ha estat guardonat amb el Premi d’Innovació Docent ICEberg 2019, concedit per l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona.

Referències bibliogràfiques

ANDUIZA, E.; CRESPO, I.; MÉNDEZ, M. (2009). Metodología de investigación en ciencia política. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

BASSI, J. E. (2017). «La escritura académica: 14 recomendaciones prácticas». Athenea Digital 17 (2): p. 95-147.

BECKER, H. [2007]. Manual de escritura para científicos sociales. Cómo empezar y terminar una tesis, libro o artículo. Buenos Aires: Siglo XXI. 2011.

BUSTELO, M. (1999). «Diferencias entre evaluación e investigación: una distinción necesaria para la identidad de evaluación de programas». Revista Española de Desarrollo y Cooperación, 4, p. 9-29.

CORBETTA, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw- Hill.

CHULIA, E.; AGULLÓ, M. V. (2012). Cómo se hace un trabajo de investigación en ciencia política. Madrid: Los Libros de la Catarata.

DÍEZ, J.; MOULINES, C. U. (2008). Fundamentos de filosofía de la ciencia, 3a ed. Barcelona: Ariel.

ECO, U. (1977. Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa, 2001.

GARCÍA, M.; IBÁÑEZ, J; ALVIRA, F. (1986). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid: Alianza.

KING, G. W.; KEOHANE, R.; VERBA, S. (2000). El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos. Madrid: Alianza.

KITSUSE, J. I.; CICOUREL, A. V. (1963). «Una nota sobre los usos de las estadísticas oficiales». Delito y Sociedad. 34 (2), p. 139-149.

LAGO, I. (2008). La lógica de la explicación en las ciencias sociales. Una introducción metodológica. Madrid: Alianza.

MCLAUGHLIN, E.; Muncie, J. (2001). Diccionario de criminología. Barcelona: Gedisa, 2012.

MILLS, C. W. (1959). La imaginación sociológica. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1961.

YOUNG, J. (2011). La imaginación criminológica. Madrid: Marcial Pons, 2015.

 • Universitat / Facultat
  Universitat de Girona (UdG)
 • Tipus
  Metodologies centrades en l’estudiantat
 • Equip de treball / Contacte

  Facultat de Dret, Servei de Llengües Modernes i Biblioteca de la Universitat de Girona.

  Dr. Albert Ruda González, degà de la Facultat de Dret albert.ruda@udg.edu

 • Any
  2019