Bones pràctiques

Bones pràctiques

Recull de totes les bones pràctiques seleccionades segons els diferents àmbits. 

2020

Pla d’Acció Tutorial (PAT) i Pla d’Avaluació de Competències (PAC) bàsiques de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona

L’ensenyament superior universitari està en evolució contínua i intenta adaptar-se a les n…

Veure més
2020

MicroMón a la UAB: Recerca de nous antibiòtics

Micro-Món a la UAB és un projecte d’aprenentatge servei (ApS) per a la cerca de nous antib…

Veure més
2020

Un model de pràctica reflexiva multimoment aplicat des de la simulació fins a la pràctica clínica

La innovació docent que es presenta aquí parteix d’un model de pràctica reflexiva que rela…

Veure més
2020

«E-portafolis» i escriptori virtual Folio: Un nou model tecnopedagògic per a la publicació en obert

El procés d’aprenentatge, la generació de coneixement i la creació de continguts, a les un…

Veure més
2020

inLab FIB Talent: un entorn d’innovació i aprenentatge autèntic al servei de la societat del coneixement

El programa Talentes porta a terme en el marc de l’inLab FIB, un entorn professional de de…

Veure més
2020

Edublocs

Iniciat el curs 2017-2018, el projecte potencia l’aprenentatge autònom mitjançant la imple…

Veure més
2020

Diari de Barcelona

El Diari de Barcelona és un mitjà de comunicació fundat pels estudiants de periodisme de l…

Veure més
2020

INSERLAB: Orientació acadèmica i professional per a la inserció laboral

INSERLAB és un títol propi de la Universitat Rovira i Virgili (URV), cofinançat per la Fun…

Veure més
2019

Aprenentatge i servei en el camp de la nutrició: de l’aula universitària a l’escola

Des del 2013, els estudiants de quart del Grau de Nutrició Humana i Dietètica (NHD) de la…

Veure més
2019

Nous materials per a l’elaboració dels Treballs Finals de Grau i de Màster. Guia d’elaboració del TFG

El projecte consisteix en una guia multimèdia per a l’elaboració dels treballs finals de g…

Veure més
2019

Matescape, o com fer àlgebra lineal amb un joc d’escapada (Escape Room) a les enginyeries de la UPF

La realització d’un joc d’escapada (conegut com a Escape Room) a l’assignatura d’Àlgebra…

Veure més

Aplica els filters