Bones pràctiques

Bones pràctiques

Recull de totes les bones pràctiques seleccionades segons els diferents àmbits. 

2018

Radiòpolis. Innovació docent en l’anàlisi de polítiques públiques a través de la ràdio

Radiòpolis és un projecte d’innovació docent interfacultat (Ciència Política i Comuni…

Veure més
2018

Treball final de grau més enllà de la universitat: El desenvolupament dels TFG en col·laboració amb institucions externes

L’objectiu d’aquesta exposició és l’estudi dels treballs de final de grau (TFG) duts a ter…

Veure més
2018

L’ús d’un diari digital d’aprenentatge amb estudiants de mestre

Per tal d’aprendre d’una manera significativa i funcional els continguts que els proposem,…

Veure més
2018

Processos de sintonització entre els sabers del docent i l’aprenentatge de l’estudiant. Una experiència a la Facultat de Medicina.

El projecte s’inscriu en el camp de l’educació superior, i més concretament, en l’estudi d…

Veure més
2018

Vers un aprenentatge del dret basat en l’experiència

El Grup d’Innovació Docent Consolidat va tenir com objectiu inicial la implementació de l’…

Veure més
2018

WonderUni, una proposta universitat-escola-societat

El projecte WonderUni s’ha fet conjuntament entre la Universitat de Barcelona i dues escol…

Veure més
2018

Diagnosi de l’avaluació dels treballs de final de grau. Cas d’estudi de la Universitat de Girona

Aquest estudi analitza el procés d’avaluació de l’assignatura de treball de final de grau…

Veure més
2018

La Gamificació en l’educació superior.

La gamificació és una estratègia d’aprenentatge que s’introdueix a les aules amb la finali…

Veure més
2018

Tallers de robòtica submarina

Aquests tallers estan inspirats en el Sea Pearch Program del Massachusetts Institute of Te…

Veure més
2018

Eina virtual per a l’anàlisi cinemàtica de mecanismes

En aquest treball es presenta una eina virtual que s’utilitza en l’assignatura de teoria d…

Veure més
2018

L’art contemporani, els relats autobiogràfics i els espais híbrids com a experiències innovadores en l’aprenentatge

En aquesta comunicació mostrem el triangle metodològic format per l’ús de l’art contempora…

Veure més
2018

Avaluació de l’impacte social del curs en línia sobre el maneig clínic de la leishmaniosi cutània

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), conjuntament amb l’Organització Mundial de la Sa…

Veure més

Aplica els filters