Bones pràctiques

Bones pràctiques

Recull de totes les bones pràctiques seleccionades segons els diferents àmbits. 

2018

Cinc claus de la col·laboració en línia en la formació inicial de docents de la UOC

L’Àmbit de Competències Digitals de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) duu a terme u…

Veure més
2018

Taller col·laboratiu per acostar els estudiants de l’àmbit de l´enginyeria civil i ambiental a problemàtiques reals

L’objectiu és acostar l’estudiantat a problemes reals de l’enginyeria civil, a proposta d’…

Veure més
2018

Ús de Kahoot! com a eina de ludificació per a la retroalimentació a temps

Es presenta l’actuació introduïda en les pràctiques de laboratori de l’assignatura teoria…

Veure més
2018

Avaluació de les pràctiques de biologia II amb un sistema intel·ligent de preguntes-respostes als alumnes en línia (Socrative)

L‘assignatura de biologia II, obligatòria per al primer curs dels graus de biologia i cièn…

Veure més
2017

HackLab UPF: taller de cocreació

HackLab UPF: Taller de cocreació d’idees neix dins el marc dels estudis del grau en enginy…

Veure més
2017

Ludificar tot ludificant: dues propostes de formació del professorat

Aquesta pràctica docent se centra en la formació de professors sobre una innovació didàcti…

Veure més
2017

Atles d’anatomia seccional en el gos

En els últims temps han sorgit noves necessitats formatives en l’àmbit de l’anatomia vet…

Veure més
2017

Disseny d’una metodologia activa de Conscious Learning

Atès que som en l’era de la digitalització, les tecnologies de la informació i la comun…

Veure més
2017

Introducció del telèfon mòbil com a eina per a recollir dades experimentals en activitats de ciència escolar

El projecte s’ha centrat en el disseny de diverses activitats d’aula experimentals, basade…

Veure més
2017

Eina de suport als docents: sapiguem més i millor què passa a les nostres aules

Les plataformes d’aprenentatge virtual ja són una eina més en qualsevol universitat. Qui l…

Veure més
2017

L’eina de l’e-Portfolio

Aquest projecte permet a l’estudiant fer una valoració crítica del seu propi aprenentatge,…

Veure més
2017

Analitzar tecnologies emergents amb «autotallers» i sessions virtuals síncrones de debat

Com fer que alumnes d’un màster no presencial que no es troben mai físicament a l’aula en…

Veure més

Aplica els filters