Bones pràctiques

Bones pràctiques

Recull de totes les bones pràctiques seleccionades segons els diferents àmbits. 

2017

Disseny de l’aprenentatge basat en reptes a la UOC

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha posat en marxa el projecte PLA-Niu amb l’objec…

Veure més
2017

Programa UPC-Reutilitza

El programa UPC-Reutilitza és una forma de canalitzar el ApS a través d’activitats de coop…

Veure més
2017

Metodologia APS. Campanyes publicitàries a entitats del tercer sector amb la participació d’alumnes de comunicació audiovisual (UPF)

Des de fa dos cursos, el treball final d’assignatura (TFA) de comunicació publicitària (as…

Veure més
2017

La metodologia ApS aplicada a la realització dels TFG en l’àmbit de la FDET

El projecte ha consistit en l’aplicació de la metodologia ApS en l’àmbit dels treballs fin…

Veure més
2017

Aprenentatge servei en l’àmbit de l’optometria

El projecte permet consolidar i posar en pràctica els coneixements teòrics amb l’atenció a…

Veure més
2017

TrivialIus

El TrivialIus és un joc per a aprendre dret tot jugant. Primer els estudiants elaboren ind…

Veure més
2017

L’aprenentatge basat en problemes integrat en els estudis de grau en infermeria de la Universitat de Girona

Després de la implantació de l’aprenentatge basat en problemes (ABP) de manera integrada e…

Veure més
2017

Metodologies docents per a estimular l’interès per una matèria amb la complicitat de la societat

Presentació d’una metodologia docent aplicada des de fa deu anys en un col·lectiu de 1.300…

Veure més
2017

L’excel·lència en la formació de doctors a través de la professionalització de la supervisió doctoral

La reforma del doctorat ha posat de manifest la importància de la supervisió doctoral com…

Veure més
2017
2017

Social Business: Una aproximació al blended-learning

Les darreres dècades en l’aprenentatge universitari es caracteritzen per l’aparició de múl…

Veure més

Aplica els filters