Avaluació

Avaluació

L'avaluació és una estratègia per millorar la qualitat de les institucions universitàries. L'avaluació de la qualitat és un procés formatiu que ofereix a les institucions oportunitats per analitzar el seu quefer, els seus progressos, i introduir canvis per a la seva millora. Instal·lar una cultura avaluadora no és tasca fàcil i els camins són diversos en funció dels objectius i els contextos. En aquest àmbit es presenten experiències relacionades amb: Innovació en processos d’avaluació dels aprenentatges i Experiències d’avaluació de competències transversals.

2018

Diagnosi de l’avaluació dels treballs de final de grau. Cas d’estudi de la Universitat de Girona

Aquest estudi analitza el procés d’avaluació de l’assignatura de treball de final de grau…

Veure més
2018

Avaluació de les pràctiques de biologia II amb un sistema intel·ligent de preguntes-respostes als alumnes en línia (Socrative)

L‘assignatura de biologia II, obligatòria per al primer curs dels graus de biologia i cièn…

Veure més
2016

L’assegurament de la qualitat dels resultats dels programes formatius de la UAB

L’adquisició i assoliment de competències és un element indispensable per a qualsevol títo…

Veure més
2016

L’avaluació dels aprenentatges en la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF. Una tasca col·lectiva

L’avaluació dels aprenentatges ha estat un dels reptes més importants per a la facultat de…

Veure més

Aplica els filters