Formació fora l'aula

Formació fora l'aula

L’alumnat, el professorat i a la comunitat educativa requereixen nous espais de formació on desenvolupar noves metodologies innovadores, les universitats necessiten estar connectades amb l'entorn i la societat. En aquest àmbit es presenten experiències relacionades amb: Pràctiques externes en la formació universitària i Programes de col·laboració Universitat-Societat.

2020

inLab FIB Talent: un entorn d’innovació i aprenentatge autèntic al servei de la societat del coneixement

El programa Talentes porta a terme en el marc de l’inLab FIB, un entorn professional de de…

Veure més
2020

INSERLAB: Orientació acadèmica i professional per a la inserció laboral

INSERLAB és un títol propi de la Universitat Rovira i Virgili (URV), cofinançat per la Fun…

Veure més
2019

Aules contra la Pobresa

Aules contra la Pobresa és un programa d’Educació per al Desenvolupament (EpD) impulsat…

Veure més
2018

EUritage didàctic: una innovació metodològica entre docents d’universitat i d’escola

Un equip format per docents de tres escoles de primària de Tarragona, de la Universitat Ro…

Veure més
2018

El Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB

El Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és u…

Veure més
2018

Treball final de grau més enllà de la universitat: El desenvolupament dels TFG en col·laboració amb institucions externes

L’objectiu d’aquesta exposició és l’estudi dels treballs de final de grau (TFG) duts a ter…

Veure més
2018

WonderUni, una proposta universitat-escola-societat

El projecte WonderUni s’ha fet conjuntament entre la Universitat de Barcelona i dues escol…

Veure més
2016
2016

Fòrmules de col·laboració Universitat-Societat. Pla de desenvolupament del talent per a l’ocupació (PDTO)

La millora de l’ocupabilitat dels graduats, juntament amb la necessitat de desenvolupar un…

Veure més
2016

La reflexió conjunta en les pràctiques com a mecanisme de vinculació entre universitat i escola

Aquesta innovació presenta una experiència de treball en el pràcticum de la formació inici…

Veure més

Aplica els filters