Avaluació

Avaluació

L’avaluació és una estratègia per millorar la qualitat de les institucions universitàries. L’avaluació de la qualitat és un procés formatiu que ofereix a les institucions oportunitats per analitzar el seu quefer, els seus progressos, i introduir canvis per a la seva millora. Instal·lar una cultura avaluadora no és tasca fàcil i els camins són diversos en funció dels objectius i els contextos. En aquest àmbit es presenten experiències relacionades amb: Innovació en processos d’avaluació dels aprenentatges i Experiències d’avaluació de competències transversals.

2019

Eina d’autoavaluació i avaluació entre iguals per a l’autoregulació de l’aprenentatge dels estudiants en contextos de treballs en col·laboració

2018

Diagnosi de l’avaluació dels Treballs de Fi de Grau

2017

Avaluació i Formació online

2016

Instruments i models d’avaluació

2016

Sistemes i programes d’avaluació

Categories